O Starachowicach

…niech opowiedzą wybrane liczby…

ROK 2010 (źródło – Główny Urząd Statystyczny)
Korzystający z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania 21028
Korzystający z noclegów w Starachowicach turyści zagraniczni 3544
Ćwiczący w klubach sportowych 971
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 3922
Przedszkolaki 762
Widzowie kina 8224
Zwiedzający Muzeum Przyrody i Techniki 3818
Stowarzyszenia i organizacje społeczne 107
Fundacje 12
Kluby sportowe 15
Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach 407
Komputery w szkołach ponadgimnazjalnych 510
Biblioteki 7
Księgozbiór bibliotek 113791
Supermarkety 11