Lokalne Centrum Wolontariatu

Realizujemy projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu – Działamy Razem!” współfinansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest stworzenie systemowego wsparcia dla wolontariatu obejmującego cały powiat starachowicki i wzmocnienie działania powstałego w 2012 roku Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach. Lokalne Centrum Wolontariatu, to nie tylko biuro pośrednictwa pracy woluntarystycznej, ale także ośrodek szkolący koordynatorów i wolontariuszy, przygotowujący ich do odpowiedzialnego i fachowego wykonywania swoich obowiązków.

Prezentujemy dobre praktyki, inspirujemy, mobilizujemy i pokazujemy jak można pomagać. Zachęcamy do aktywności społecznej w obrębie lokalnej społeczności, a interesującym pomysłom udzielamy wsparcia merytorycznego i operacyjnego.

W grupie koordynującej projekt są Katarzyna Musiałek, Dominika Piwnik, Anna Matysek, Piotr Babicki oraz Michał Braun (Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach – organizacji realizującej projekt z nami w partnerstwie). Szczegóły dotyczące działania LCW można znaleźć na stronie:

www.jes.org.pl/wolontariat