Lokalne Centrum Wolontariatu

„Lokalne Centrum Wolontariatu – Działamy razem!” to projekt Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice, finansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest stworzenie systemowego wsparcia dla wolontariatu obejmującego cały powiat starachowicki i wzmocnienie działania powstałego w 2012 roku Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach przy Stowarzyszeniu JES – Jakość Energia Starachowice.

Lokalne Centrum Wolontariatu, to nie tylko biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej, ale także ośrodek szkolący koordynatorów i wolontariuszy, przygotowujący ich do odpowiedzialnego i fachowego wykonywania swoich obowiązków. Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach prezentujemy dobre praktyki, inspirujemy, mobilizujemy i pokazujemy jak można pomagać. Zachęcamy do aktywności społecznej w obrębie lokalnej społeczności a interesującym pomysłom udzielamy wsparcia merytorycznego i operacyjnego.

Chcemy docierać wszędzie, gdzie potrzebna jest pomoc, szerzyć misję wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz ułatwić zadanie wszystkim, którzy chcą poczuć się wyjątkowo, bezinteresownie ​pomagając innym.

Koordynatorką Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach jest Dominika Piwnik.

Więcej na stronie projektu: www.wolontariat.jes.org.pl