Konkurs „Patriotyczne Graffiti”

Urząd Miejski w Starachowicach, Młodzieżowa Rada Miasta oraz Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice” zapraszają do udziału w konkursie „PATRIOTYCZNE GRAFFITI”. Projekt „Starachowice – bezpieczne w praktyce! Etap II” realizowany przez Gminę Starachowice przy współfinansowaniu ze środków rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Termin Konkursu:

I część – wykonanie graffiti do 12 czerwca 2015 r. (Temat – Jan Piwnik „Ponury”)

II część – wykonanie graffiti do 9 sierpnia 2015 r. (Temat – Generał Antoni Heda „Szary”)

W Konkursie mogą wziąć udział: indywidualni twórcy oraz grupy do 5 osób, które złożą do 5 czerwca 2015 r. projekt graffiti (wstępny projekt planowanego graffiti z wyszczególnieniem rozmiarów i kolorów, jakie zostaną użyte) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Projekt należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Konkurs „Patriotyczne Graffiti”

Do projektu należy dołączyć informację zawierającą: imię, nazwisko autora/autorów projektu, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

Informacji udziela Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. (41) 273 82 79.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

 

Komentarze: