Publikacja podsumowująca projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu – działamy razem!”

Zapraszamy do ściągnięcia i lektury publikacji podsumowującej intensywny rok naszej pracy w ramach projektu „Lokalne Centrum Wolontariatu – Działamy razem!”

Ze wstępu:

Wolontariat definiuje się na wiele sposobów wynikających często z osobistych odczuć i doświadczeń. Niezaprzeczalnie jest to zajęcie które daje szanse wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań i zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach. Ponadto wolontariat jest łatwo dostępnym narzędziem pozwalającym na wywieranie wpływu na zmiany społeczne.
„Lokalne Centrum Wolontariatu – Działamy razem!” to inicjatywa Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice, finansowana ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest stworzenie systemowego wsparcia dla wolontariatu obejmującego cały powiat starachowicki i wzmocnienie działania powstałego w 2012 roku Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach

Lokalne Centrum Wolontariatu, to nie tylko biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej, ale także ośrodek szkolący koordynatorów i wolontariuszy, przygotowujący ich do odpowiedzialnego i fachowego wykonywania swoich obowiązków. Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach prezentujemy dobre praktyki, inspirujemy, mobilizujemy i pokazujemy jak można pomagać. Zachęcamy do aktywności społecznej w obrębie lokalnej społeczności, a interesującym pomysłom udzielamy wsparcia merytorycznego i operacyjnego.

Docieramy tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Szerzymy misję wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz ułatwiamy zadanie wszystkim, którzy chcą poczuć się wyjątkowo, bezinteresownie pomagając innym.

POBIERZ: Publikacja PDF (8,9 MB)

Komentarze: