Droga 747 dla Starachowic – działamy!

3 marca 2014 r. odbyło się zorganizowane przez JES spotkanie w sprawie przedstawienia koncepcji Marcina Bednarczyka zakładającego połączenie drogi krajowej nr 747 z drogą krajową 42. Spotkanie poprzedzone zostało serią artykułów „Tygodniku Starachowickim”, tematem został również zainteresowany marszałek Adam Jarubas podczas jego lipcowej wizyty w naszym mieście.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sylwester Kwiecień – zastępca prezydenta Starachowic, Stanisław Grzesiak – zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Marek Kukiełka – wójt Mirca, Cezary Tkaczyk – prezes SSE, przedstawiciele lokalnych mediów i stowarzyszeń oraz radni miejscy. Podczas prezentacji materiału wskazane zostały dotychczasowe zaniedbania w zapewnieniu odpowiednich szlaków komunikacyjnych wokół Starachowic oraz kilka wariantów mogących zmienić obecną sytuację.

Konkluzją spotkania była wyrażona przez wszystkich pozytywna decyzja o wsparciu pomysłu Marcina Bednarczyka działaniami lobbingowymi w świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim oraz na poziomie administracji centralnej.

Koncepcja zaprezentowana na spotkaniu w formie slajdów dostępna jest pod LINKIEM

Wideo zapis całego  spotkania przedstawiamy poniżej:

Galeria zdjęć ze spotkania znajduje się TU

Kolejnym naszym krokiem było wystąpienie do Urzędu Miejskiego o wyznaczenie przedstawiciela miasta na spotkanie z wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego Janem Maćkowiakiem, odpowiedzialnym za drogi, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu w Starachowicach. W odpowiedzi na nasze pismo Urząd Miasta wydelegował Szymona Jarosza – kierownika Wydziału Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego. W dniu 10 marca w Kielcach odbyło się spotkanie. Starachowice były reprezentowane przez pomysłodawcę projektu – Marcina Bednarczyka, Szymona Jarosza oraz Marka Materka, który podjął się organizacji spotkania. W spotkaniu uczestniczył także szef Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damian Urbanowski.

Ze strony marszałka Maćkowiaka został przedstawiony alternatywny projekt drogi zakładający połączenie drogi od Iłży do Skarżyska-Kamiennej z wybudowaniem odnogi do Starachowic, obejmującej obwodnice Mirca oraz Starachowic i łączącej się z drogą nr 42.

Koncepcja wariantu z łącznikiem do Starachowic wydaje się być również atrakcyjną dla naszego miasta, jednak w kontekście finansów państwa, samorządu województwa oraz wykorzystania istniejącej i planowanej infrastruktury (pozwolenie na budowę dla obwodnicy Wąchocka) oraz lokalizacji terenów strefy ekonomicznej w naszym zdaniem skierowanie drogi 747 w kierunku S7 przez DK42 jest korzystniejsze ekonomicznie.

Będziemy kontynuować temat z władzami województwa, lokalnych samorządów, przedstawicielami strefy i przedsiębiorców, z uwzględnieniem dalszych analiz oraz obaw (związanych z decyzjami politycznymi) w powiększaniu dysproporcji inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej skutkującej powiększeniem wykluczeniem drogowym Starachowic.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w tym temacie prosimy o kontakt z Bartłomiejem Czapką, koordynującym z ramienia JES działania w sprawie drogi 747. Mail: bartlomiej.czapka [at] gmail.com, tel: +48 506 350 394.

Komentarze:

Marcin pisze:

Ale Pan Kwiecień nie jest już wice prezydentem?