Podsumowanie akcji Masz Głos Masz Wybór 2013

Wspólnymi siłami młodych ludzi w mieście doprowadziliśmy do powołania w Urzędzie Miejskim partnera i przedstawiciela urzędu w kontakcie z Młodzieżową Radą Miasta, młodzieżowymi organizacjami i młodzieżą niezrzeszoną. Tak było na konferencji podsumowującej półroczną pracę: JESt sukces!
Autor zdjęć: Michał Karkusiewicz

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493616054069280.1073741843.177465205684368&type=3

Komentarze: