Młodzi w mieście nie są sami!

Urząd Miejski powołał opiekuna młodzieży! Młodzi mieszkańcy Starachowic mają do kogo się zwrócić, gdy potrzebować będą pomocy lub partnerstwa w działaniu w mieście. Decyzją zastępcy prezydenta, Wioletta Grosicka z Urzędu Miejskiego została upoważniona do pracy ze starachowicką młodzieżą. To inicjatywa i wspólny sukces młodych starachowiczan. Akcję współorganizowało JES.

Powołanie urzędowego partnera młodzieży to efekt półrocznej współpracy władz miasta i Stowarzyszenia JES (w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór), Stowarzyszenia Słoneczna Integracja, Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku (w ramach projektu For a better future).

Wioletta Grosicka

Na spotkaniu 12 listopada pt. „Starachowice – Młodzi tu są!” prowadzące – Anna Jaros (For a better future) i Ewa Babicka (JES) przedstawiły publicznie Wiolettą Grosicką, Rekomendacji udzieliła jej Małgorzata Szlęzak, zastępca prezydenta Starachowic, która od początku współpracowała z nami w tej inicjatywie. Na spotkaniu obecna była Olga Skarżyńska z Fundacji Batorego, koordynatorka akcji Masz Głos Masz Wybór.

Wioletta Grosicka z wykształcenia jest psychologiem. Pracuje w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Do jej zadań jako partnera młodzieży należeć będzie m.in. opieka merytoryczna nad Młodzieżową Radą Miasta, pomoc w realizowaniu pomysłów i inicjatyw społecznych, inspirowanie aktywności młodych ludzi, pomoc w rozwiązywaniu problemów formalno-prawnych, współpraca z młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi.

– Cieszymy się, że nasze działania doprowadziły do zamierzonego celu i nie zostały wstrzymane na przykład decyzją polityczną. To nie koniec, a dopiero początek współpracy starachowickiej młodzieży z Urzędem Miasta. Ufamy, że będzie się układała przynajmniej tak dobrze, jak przez ostatnie pół roku – powiedział Piotr Babicki, prezes JES.

IMG_0117

– Działając wspólnie udało nam się wypracować więcej, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Powołanie urzędowego partnera młodzieży to sukces, który naszym zdaniem realnie przełoży się na usprawnienie działań Młodzieżowej Rady Miasta oraz współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi – powiedziała Anna Jaros, koordynator projektu For a better Future.

Dane kontaktowe Wioletty Grosickiej wkrótce pojawią się na oficjalnej stronie internetowej miasta.

JESt radość! JESt energia! JESt sukces!

Więcej zdjęć w naszej facebookowej GALERII

Komentarze: