Projekt: JESteśmy z Was dumni

W dniu święta Wojska Polskiego, zadbaliśmy o pamięć o lokalnych bohaterach. Podczas uroczystości rocznicowych rozdaliśmy mieszkańcom Starachowic autorskie ulotki, zachęcające do zapoznania się z biografiami trzech ważnych dla naszego regionu żołnierzy.

Ulotki przedstawiają krótkie biografie: Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” – cichociemnego, majora rezerwy piechoty Wojska Polskiego, Antoniego Hedy ps. „Szary” – generała brygady Wojska Polskiego, dowódcy oddziałów partyzanckich ZWZ i AK oraz Zdzisława Rachtana ps. „Halny” – żyjącego żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, honorowego obywatela Starachowic i Wąchocka.

– Zależy nam, aby mieszkańcy Starachowic, szczególnie młodzi, głębiej rozumieli komu oddają cześć gromadząc się w kościele, a potem pod Pomnikiem Niepodległości. Nie chcemy, aby był to jedynie teatr gestów, ale świadoma pamięć – powiedział o projekcie Piotr Babicki, prezes stowarzyszenia JES.

Koordynatorem projektu jest Bartłomiej Czapka, a autorem projektu graficznego ulotek Jan Szwagierczak.

Szata graficzna ulotki ma zachęcić do jej przeczytania i skłonić do refleksji nad treścią. Ponadto proponujemy zestaw lektur nawiązujących do historii naszych lokalnych bohaterów. Spotkaliśmy się z życzliwym odbiorem naszej akcji przez starachowiczan!

Nasza akcja będzie kontynuowana podczas kolejnych ważnych dat polskiej historii, obchodzonych w Starachowicach.

Komentarze:

Karol Surdy Ksur pisze:

Polska powinna należeć do państw osi.

Natalia89 pisze:

A to dlaczego?

Karol Surdy Ksur pisze:

ponieslibyśmy dużo mniejsze straty