51 tys. zł dofinansowania dla JES z Grantu Szwajcarskiego!

JES JES JES! Ogłaszamy wszem i wobec z ogromną radością, że nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 51 000 zł na realizację projektu „Lokalne Centrum Wolontariatu – Działamy razem!” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego, tzw. Grant Szwajcarski. Projekt będziemy realizować w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Celem projektu jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez stworzenie systemowego wsparcia dla wolontariatu obejmującego cały powiat starachowicki oraz wzmocnienie działania naszego Centrum Wolontariatu. Cel zrealizujemy poprzez:
– wzmocnienie oddziaływania starachowickiego Centrum Wolontariatu poprzez prowadzenie biura porad oraz pośrednictwa pracy woluntarystycznej,
– szkolenia dla wolontariuszy z zakresu organizacji i promocji wolontariatu,
– szkolenia dla wolontariuszy z zakresu pracy w DPS/Szpitalach,
– zrealizowaniu Happeningu w których zaprezentują się lokalne NGO, samorządowcy itp. (Festiwal Wolontariatu),
– zorganizowanie 2 wizyt studyjnych w Kielcach w Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz dwóch analogicznych działań w Starachowicach (umożliwienie szerokiej wymiany wiedzy pomiędzy organizacjami),
– stworzenie broszury z rekomendacjami dla rozwoju wolontariatu w powiecie starachowickim.

Link do listy rankingowej (pozycja JES nr 71)

SZCZEGÓŁY JUŻ WKRÓTCE!

Komentarze: