Zmieniliśmy strategię Województwa Świętokrzyskiego!

Dzięki staraniom organizacji zrzeszonych w Świętokrzyskiej Inicjatywie dla Młodzieży skonsultowaliśmy, a w efekcie doprowadziliśmy do zmiany Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

16 lipca uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego została przyjęta Strategia Rozwoju Województwa. Zawiera ona cenne wpisy dotyczące wsparcia dla organizacji pozarządowych, wolontariatu, młodzieży.

Zmiany w strategii są owocem efektywnej współpracy organizacji zrzeszonych w Świętokrzyskiej Inicjatywie dla Młodzieży, która powstała w czerwcu 2013 w wyniku działań prowadzonych przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w ramach Kampanii „Nowa Przestrzeń. Promocja aktywności społecznej młodzieży w województwie świętokrzyskim”.

W skład Inicjatywy wchodzą:

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Stowarzyszenie JES- Jakość Energia Starachowice
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
Stowarzyszenie Spektrum Możliwości
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Serdecznie dziękujemy Departamentowi Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim za otwartość na nasze sugestie oraz pracę przy ostatecznym formułowaniu zapisów.

Więcej szczegółów na stronie Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa, pod linkiem:
 http://kampania.fundacjafarma.pl/zmienilismy-strategie/

Komentarze: