Zakończyliśmy szkolenia dla wolontariuszy

We współpracy z Centrum Wolontariatu w Kielcach przeprowadziliśmy dwa szkolenia w formie warsztatów dla wolontariuszy.
Py­tania na jakie od­po­wiedzieli uczestnikom szkoleń tre­nerzy to między innymi: czym jest wo­lon­ta­riat? jakie są jego aspekty prawne? jakie są prawa i obo­wiązki wo­lon­ta­riusza? jak prze­łożyć do­świad­czenie zdo­byte pod­czas pracy wo­lon­ta­riac­kiej na umie­jęt­ności po­trzebne na rynku pracy?
Szkolenia współfinansowane były ze środków Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Galeria zdjęć ze szkoleń dostępna jest: TUTAJ

Komentarze: