Zafiszkuj dla młodzieży!

Trwa proces planowania środków unijnych dla województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyska Inicjatywa na rzecz Młodzieży (którą tworzy 5 organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice oraz Urząd Marszałkowski) zachęca do przesyłania pomysłów na projekty skierowane do młodzieży i służące społecznej aktywizacji młodzieży. Wspólnie możemy doprowadzić do tego, by część tego budżetu została przeznaczona na młodzież!

Już od roku 2014 zaczną funkcjonować nowe fundusze europejskie. Nadszedł właściwy moment, by zastanowić się nad tym, na co konkretnie będą wydawane środki w naszym regionie. Świętokrzyska Inicjatywa na rzecz Młodzieży zabiega o to, by część budżetu została przeznaczona na działania wspierające aktywność młodzieży, edukację pozaformalną czy wzmocnienie organizacji pozarządowych i osób pracujących z młodzieżą. W związku z tym zachęca do przekazania propozycji projektów (tzw. fiszek projektowych), które mogą stać się podstawą do planowania środków unijnych w naszym województwie w tym zakresie. Pomysł może zgłosić każda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna oraz instytucja publiczna.

Więcej informacji o tej inicjatywie oraz formularz fiszki na stronie:
http://kampania.fundacjafarma.pl/zafiszkuj/

Komentarze: