Prezes JES członkiem Zarządu PROM!

Podczas walnego zgromadzenia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych nasze stowarzyszenie zostało oficjalnie przyjęte w poczet członków Rady, a Piotr Babicki będzie pracował w Zarządzie PROM w kadencji 2013-2015.

 

Prezes JES będzie zajmował się kontaktami i komunikacją z organizacjami członkowskimi oraz pozyskiwaniem nowych członków dla PROM.

Głównymi celami Rady jest popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym i reprezentowanie polskiej młodzieży. Organizacja podejmuje działania na rzecz tworzenia spójnej polityki na rzecz młodzieży w Polsce. Jest oficjalnym przedstawicielem młodych Polaków na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych, współpracuje m.in. z Radą Ministrów, Radą Działalności Pożytku Publicznego, Grupą Wyszehradzką, czy Europejskim Forum Młodzieży.

 

PROM skupia ponad ćwierć miliona osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich działających ogólnopolsko, regionalnie i lokalnie. Wśród zrzeszonych organizacji są między innymi: Związek Harcerstwa Polskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy, Centrum Wolontariatu w Kielcach. W Zespole Stałym współpracuje z PROM również Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice i Wąchocka. Poza prezesem, delegatkami JES do pracy w Radzie są: Ewelina Gołyska i Ewa Babicka.

Więcej na www.prom.info.pl .

Komentarze: