JES na kolejnym spotkaniu PROM [JES TV]

„Sieć dla polityki na rzecz młodzieży” – taką nazwę nosi projekt, w ramach którego spotkała się Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM. Po raz kolejny w pracach Rady uczestniczyli przedstawiciele JES – Ewelina Gołyska, Ewa Babicka i Piotr Babicki.

Starachowice miały ponadto swoją reprezentację w postaci dwóch delegatek Młodzieżowej Rady Miasta. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc we włączeniu młodych radnych w pracę PROM. Podsumowanie filmowe spotkania przedstawia JES TV.

http://www.youtube.com/watch?v=Z5zelkDi7c4/

Komentarze: