Absolwenci szkół STO debatowali w Sejmie

Pamiętacie swoje podstawówki i gimnazja? Ja z przyjemnością odtworzyłem wspomnienia o moich: Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum w Starachowicach. 30.11.2012 r. uczestniczyłem w debacie absolwentów szkół prowadzonych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), z okazji 25-lecia istnienia tej organizacji.

 

Debata pt. „Edukacja jako narzędzie budowania kapitału społecznego Polaków w kontekście wyzwań świata nauki i pracy”, odbyła się z Sali Kolumnowej Sejmu RP. Za stołem prezydialnym, oprócz Zarządu krajowego STO zasiadła m.in. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. Zaproszenie na spotkanie było dla mnie dużym zaszczytem i wyróżnieniem. Reprezentowałem starachowickie szkoły jako jedyny ich absolwent i byłem w trzydziestce wybranych absolwentów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się m.in. dziennikarze, artyści, urzędnicy, działacze społeczni, ekonomiści, managerowie, naukowcy…

Uczestniczyłem w niezwykle ciekawej i inspirującej dyskusji. W swojej wypowiedzi przywołałem kilka filarów na których według mnie budowana jest idea szkół społecznych, wśród nich: bezpieczeństwo, wzajemny szacunek w relacji nauczyciel – uczeń oraz możliwość wypowiadania swojego zdania przez uczniów i bycia wysłuchiwanym.
Podkreśliłem rolę moich szkół w kształtowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej. Nawiązałem tym samym do powstania Stowarzyszenia JES oraz jego obecnej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym ze starachowickim Społecznym Towarzystwem Oświatowym.

Nie mam wątpliwości, że moja dziewięcioletnia nauka w „Społecznej” miała swój udział w budowaniu fundamentów dla JES :) Za tę cegiełkę oraz zaproszenie na debatę serdecznie dziękuję Paniom Dyrektor Bożenie Jaskros i Dorocie Glinie oraz Zarządowi STO.

Miłym akcentem kończącym spotkanie była rozmowa z reporterem RMF FM, Pawłem Świądrem. Poniżej wklejam dwa minutowe materiały z Faktów RMF 30.11.2012 r., na temat obchodów jubileuszu 25-lecia STO i debaty absolwentów, zawierające m.in. moje komentarze:

1. RMF FM Fakty 30.11.2012 (1)

2. RMF FM Fakty 30.11.2012 (2)

Więcej informacji o debacie na oficjalnej stronie jubileuszu STO

Komentarze: