Debata: Starachowice – Naprawmy To!

W programie:
rola i miejsce społeczeństwa obywatelskiego w Starachowicach i Polsce,
współpraca organizacji pozarządowych z władzą samorządową,
sprawy warte „naprawienia” w mieście.

Debatę poprowadzi dr Marzena Marczewska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prelegentami będą:
Ewa Stokłuska – koordynatorka ogólnopolska zadania „Naprawmy To” w ramach tegorocznej akcji „Masz Głos Masz Wybór”
Bożena Jaskros – dyrektor Gimnazjum Społecznego STO w Starachowicach
Sławomir Potapowicz – Prezes Fundacji „Samorządność i Demokracja”
Marek Materek – działacz społeczny ze Starachowic

Komentarze: