Centrum Wolontariatu i OHP szkolą przyszłych wolontariuszy!

Wraz z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP nasze Centrum Wolontariatu zorganizowało szkolenie o wolontariacie dla młodych ludzi ze Starachowic. Wzięła w nim udział młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, licealiści i gimnazjaliści.

Kilkoro uczestników już zadeklarowało współpracę z Centrum, zatem powiększy się grono naszych wolontariuszy. Obecnie jest ich około 20.

Prowadzącym szkolenie był Jakub Kubiec, trener z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Wyjaśniał na czym polega praca wolontariacka, jakich formalności należy dopełnić oraz jak współpracować z lokalnymi Centrami Wolontariatu. Uczestnicy brali aktywny udział w dyskusji i zadawali pytania.

Z ramienia naszego Centrum spotkanie koordynował Andrzej Kasperkiewicz.

Ty też możesz zostać wolontariuszem. Szczegóły pod adresem: http://www.jes.org.pl/wolontariat/

 

 

 

 

Komentarze: