Warsztaty teatralne

Organizator: JES, prowadząca: Katarzyna Bargiełowska -aktorka i reżyserka pochodząca ze Starachowic
Serdecznie dziękujemy Panu dyrektorowi Ryszardowi Wróblowi, za podjęcie współpracy i udostępnienie sali Spółdzielczego Domu Kultury na warsztaty.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.319198381511049.67941.177465205684368&type=3

Komentarze: