JES z PROM!

W dniach 17-20 maja 2012 roku w Sulejówku odbyło się Capacity Building dla Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM), organizowane we współpracy z European Youth Forum (YFJ), przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nasze Stowarzyszenie dostało zaproszenie na to spotkanie. W efekcie podjęliśmy oficjalną współpracę z PROM. To duży sukces, ale i zobowiązanie dla JES!

Celem spotkania było przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji zaangażowanych w działalność PROMu oraz dyskusji na temat planu działalności związku stowarzyszeń na lata 2012-2014. W ramach warsztatów zostały poruszone, między innymi, kwestie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizacji, zrównoważonego rozwoju, finansowania oraz lobbingu i rzecznictwa.

W trakcie spotkania, w którym wzięło udział ok 40 uczestników reprezentujących ponad 20 polskich organizacji młodzieżowych, zostały określone obszary działania, cele, oraz oczekiwane rezultaty, które będą stanowiły podstawę dla działalności PROMu w ciągu najbliższych dwóch lat. Podczas debat poruszono także kwestię wizji, misji oraz długofalowej strategii działalności dla organizacji.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest związkiem stowarzyszeń, w którego prace zaangażowanych jest ponad 20 organizacji młodzieżowych w Polsce. Swoją oficjalną działalność PROM rozpoczął w kwietniu 2011 roku, celem organizacji jest między innymi współtworzenie polityki na rzecz młodzieży oraz reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego. Jednym z warunków wstąpienia do PROM jest istnienie organizacji przez co najmniej 1 rok. Stowarzyszenie JES dołączy zatem do PROM w lutym 2013. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.prom.info.pl .

Komentarze: