1% na rozwój wolontariatu w Starachowicach

We współ­pracy z Cen­trum Wo­lon­ta­riatu w Kiel­cach Stowarzyszenie JES chce rozwijać działalność społeczną w Starachowicach. Uru­cho­mi­liśmy moż­li­wość prze­ka­zy­wania 1%, aby pobudzać aktywność miasta!
Aby wspomóc nasze działania prosimy o wpisanie następujących danych w zeznaniu podatkowym:

Centrum Wolontariatu w Kielcach
Nr KRS: 0000244954
W rubryce „Informacja uzupełniająca” należy wpisać ,,Starachowice

Serdecznie dziękujemy!

Komentarze: