Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Starachowicach

Nie miałam pomysłu o czym powinien być mój pierwszy wpis, więc pomyślałam, że ten jak i kilka następnych, powstaną na bazie mojej pracy licencjackiej z 2009 r. Tytuł pracy mojej pracy to: „Muzeum Regionalne Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Starachowicach”. Temat związany z naszym miastem, więc się nadaje:)

Dzisiejszy wpis dotyczy powstania i tego jak działał oddział PTK w Starachowicach.

Starachowicki oddział PTK powstał w okresie międzywojennym dzięki Mieczysławowi Radawnowi, który w ówczesnym czasie był prezesem oddziału w Ostrowcu Św. 19.V.1932 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na którym Radwan wygłosił odczyt „O istocie krajoznawstwa i organizacji PTK”. 74 osoby zapisały się na listę członków. 01.06.1932 r. odbyło się walne zebranie członków oddziału,a na czele pierwszego zarządu stanął dyrektor zakładów starachowickich, K. Raczyński.

Działalność oddziału PTK od samego początku rozwijała się intensywnie. Pracę oddziału zdominowały głównie trzy kwestie: utworzenie i rozwój muzeum regionalnego, otoczenie opieką licznych zabytków techniki, które znajdowały się głównie w dolinie rzeki Kamiennej, i ratowanie zabytkowego zespołu budynków byłego opactwa pocysterskiego w Wąchocku. W 1933 r. powołano tzw. Sekcję Wąchocka, której zadaniem było zajęcie się całokształtem prac, a trzeba dodać, że nie było to łatwe ze względu na rangę samego obiektu, ale i stopień jego zniszczenia.

W 1933 r. z inicjatywy Radwana utworzono muzeum PTK, które to muzeum podejmowało prace mające na celu popularyzację Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Muzeum swoją siedzibę miało w jednym z budynków zakładów starachowickich przy ul. Sztolnia 112.

W 1936 r. starachowicki oddział PTK, jak i sąsiedni  w Ostrowcu, uczestniczył w przygotowaniu działu historyczno-gospodarczego Wystawy Świętokrzyskiej w Warszawie. Wystawa tę udostępniono później w Kielcach i odwiedziło ją aż 21 tys. osób.

Zarząd oddziału podejmował różne inicjatywy by przyciągnąć nowych członków i zwiększyć oddziaływanie Towarzystwa, m.in. w pobliskich miejscowościach tworzył delegatury PTK, sprawował opiekę nad Młodzieżowymi Kołami Krajoznawczymi, a także prowadził działalność wydawniczą („Pamiątka zwiedzania Wąchocka”, „Przewodnik po Wąchocku z ilustracjami”). Przy oddziale istniała biblioteka.

Największą zasługą członków oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Starachowicach było ratowanie i popularyzacja klasztoru w Wąchocku.

 

Komentarze: