Nowi autorzy reJEStratora!

Zgodnie z obietnicą, kolejni autorzy reJEStratora odsłaniają przed Wami swoje myśli. Wśród nich:

  • Opowieść Łukasza o inspirującym egzaminie,
  • Pomysł Doroty na wypromowanie miasta,
  • 101 przypisów naukowych w załączonym artykule Karola,
  • Rozważania Ewy na temat jej odbioru Eucharystii,
  • Idea powstania JES przybliżona przez naszego prezesa Piotra.

Życzymy przyjemnego czytania i burzliwych dyskusji!

Komentarze: